Jæger Paulsen familiehistorie sider

Notater


Tre:  

Treff 1 til 50 av 1,745

      1 2 3 4 5 ... 35» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
Peder Jørgen, 1868, d 1941. Gift på Tjøme i 1889 med Sofia Anderson, f 1860 i Sverige, d ?. Gift 2 gang med Inga, f ? d ?

Peder var bosatt på Tjøme og arbeidet som gårdsmann da han giftet seg med Sofia. Hun var født i Sverige, men bodde i Våle. Foreldrene bodde i Sem. I 1890 da de blir foreldre til en datter bor de på Hem i Våle. I 1891 får de en sønn. Da er de bosatt på Nøtterøy. I 1892 fikk han plassen Nordre Vike i Hof for 10 år, men familien ble der kun til 1896. Da sønnen Sigurd ble født i nov 1897 bor de på Eid. Her er Jørgen i hht til Hof Bygdebok plassbruker eller forpakter. Sannsynligvis i 1 eller 2 år frem til broren Søren tok over. (se under). Ved folketellingen i 1900 bor familien på Haugtuft. Han står som gårdbruker og gårdeier. Men jeg kan ikke finne noen oppføring i Hof Bygdebok om dette. I 1910 finner jeg de i Ramnes på gården Skotvedt Nordre Lian. Neste oppføring finnes i i Sem og Slagen: En bygdebok hvor det står at Jørgen overtok plassen Østre Rønningen, under Jarlsberg hovedgård, Nordre part i 1916. Og etter hans død i 1941 bodde fortsatt enken på gården (bok gitt ut i 1945). Peder og Sofia hadde 8 kjente barn.
Peder og Inga ingen kjente barn. 
Hansen, Peder Jørgen (I1962)
 
2 Laurs Christensen, født ca. 1706, søn af den forrige fæster, blev 1734 gift med Karen Pedersen, født 1712, datter af Peder Andersen (se matr.nr.2, Nabe). Hun døde allerede 1746. Familie: Laurs Christensen / Karen Pedersen (F193)
 
3 "26 maj 1 søndag eft. Trinit. blev Anders Qvist i Sønderlem hans den 4 april. Hjemmedøbte Søn -- Peder fremstillet i Kirken, baaret af Karen Jensdatter i Sønderlem, Fadderne Kristen Qvist, Mad Bønding, Kristen Møller, Mikkelsdatter."

Tekst i kirkebok- 
Andersen, Peder (I1247)
 
4 "Fantes død under en moselæs" Halvorsen Halvfardokken, Erik (I1646)
 
5 "Kartoffeltyskere" - Ankom alheden 30 august 1761 fra hertugdømmet Wurtemberg med hustru og 3 barn. Fikk kolonisted i Frederikshøj (Grønhøj) Krath, Christian (I54)
 
6 "Kartoffeltyskere" - Ankom alheden 30 august 1761 fra hertugdømmet Wurtemberg med hustru og 3 barn. Fikk kolonisted i Frederikshøj (Grønhøj) Familie: Christian Krath / Cathrine Barbara Marckenthaler (F26)
 
7 "Kom ud at tjene som 9 årig, besøkte ca 1914 Galtrup Høyskole og havde ellers plass som stuepike og kokkepike ved flere store gårder." Jæger, Anine Kirstine Marie Nielsen (I126)
 
8 "Suldrupgaard" Sørensen, Carl Marinus (I1681)
 
9 1 datter f 1803. Kalt Malene Iversen Green, Lars (I1079)
 
10 1 kjente barn er Tolleiv. Ved fødsel står det at dette er 3. Lejermål, så hun må ha fått 2 barn tidligere Torjusdatter, Gunild (I1719)
 
11 1. bekendte Fæster:
1664 - 1680. Beboede Christen Rasmussen og Christen Madsen (Møller) Gården. Christen Madsen havde tidligere beboet en af Gårdene på Randrup mark, men da disse 1653 blev nedbrudte (se Randrup) fik han plads i det nuværende matr.nr. 13.
 
Madsen, Christen (I1363)
 
12 14 år ved komfirmasjon i 1824 Andersdatter, Anne Marie (I1396)
 
13 1708 beboede Peder Skals Kjerrestrup.

1726 nævnes Kjerrestrup som endnu hørende under Odsgaard, skønt denne allerede i 75 år havde hørt under Randrup. Da Odsgaard 1733 blev bortfæstet til 2 Bønderfamilier, blev Kjerrestrup ligeledes overladt 2 fæstere.

 
Skals, Peder (I459)
 
14 1870 er Else Marie og Jens er begge tjenestefolk og bosatt hos Anders Nielsen i Vinkel. Hun er da 16 og han 27.
I 1872 gifter de seg. Kort tid etter flytter de til Sjørup i Lysgaard hvor de har kjøpt en eiendom.
I november 1873 sitt første barn. Ved FT i 1880 har de fått 3 barn og Jens er husmand som lever av sin jord. Else Marie dør i 1889. Jens Kristian gifter seg igjen i 1897 med Bodil Marie Madsen fra Pilhuse og flytter dit.
Else Marie og Jens Kristian fikk 6 barn 
Pedersen, Else Marie (I2280)
 
15 32 år ved folketellingen i 1865 Larsdatter, Birgit (I206)
 
16 36 år ved død i 1785 Kristoffersdatter, Gunnil (I660)
 
17 42 år ved folketelling 1801 Olsen, Halvor (I160)
 
18 42 år ved folketelling i 1801 Olsen, Halvor (I160)
 
19 42 år ved folketelling i 1801 Vebjørnsdatter, Gunhild (I161)
 
20 46 år ved folketelling 1865 Tolleivson Raggsteindalen, Tolleiv (I158)
 
21 4er Søndag efter Paaslk blev Jens Skibmands Hustrue af Ørum Begravet - 73 Aar gamel. Madsdatter, Anne (I59)
 
22 6 barn. 4 av de døde som små. Familie: Even Svendssøn / Gunbjørg Nilsdatter (F983)
 
23 68 år ved folketellingen i 1787 Christensdatter, Else (I1589)
 
24 71 Aar.|Ane Johanne Pedersdatter. Enke og Fattlum fra Frederik, Karup kommune, Viborg amt, men døde på Trandum hede, Sevel sogn, Ginding Herred. Enke efter afdøde Frederik Philbert Fusfolk o Frederik Karup, sogn, Viborg Amt.|KB-Ringkøbing, Ginding, Sevel (1892-1902): s 140; 1893, No. 4:|Kilde: (arkivalieronline.dk, opslag 87 af 99) Pedersdatter, Anne Johanne (I549)
 
25 74 år ved folketelling 1801 Knudsdatter, Anne (I190)
 
26 74 år ved folketelling 1801 og oppgitt som 85 år ved død 8 år senere Christensen, Hans (I214)
 
27 77 år ved folketelling 1801 Steingrimsdatter Golberg, Anne (I223)
 
28 I 1801 er han husmann med egen jord og bosatt i Sønder Lem By med kone og 2 barn.
Ved folketellingen i 1834 bor han og konen hos datteren Mariane (alder 28 år) som er "HuusmandsKone, lever af sin Jordlod". I husstanden er også hennes sønn - Christen Marcusen (Alder 2 år). Anders er "Aftægtsmand" noe som innebærer at dattern og svigersønnen Marcus har tatt over gården.
Anders bor der til han dør i 1840. Ved død og ved folketellingen i 1840 står han oppført som almisselem. 
Pedersen Qvist, Anders (I43)
 
29 Ane og Ole fikk 5 barn. Familie: Ole Pedersen Vestergaard / Ane Christiansen (F850)
 
30

4 barn ved folketellingen i 1901

 
Madsen, Niels (I2136)
 
31


 

 
Halvorsen Halvfardokken, Erik (I1646)
 
32

Adriane tok over som forpakter av gården Østre Nøsted ved mannen Niels sin død. I 1685 eller 88 fikk hun skjørte på eiendommen. Gården ble forpaktet bort og huhun bosatte seg sannsynligvis på Modum hvor hun eide gården Svenneby med underbruket Vikerud. Hun er registrert bosatt på Modum ved svigersønen Willum sin død i 1720. Hun må så senere ha flyttet tilbake til Drammen hvor hun dør i 1727.

 
Søfrensdatter, Adriane (I436)
 
33

Anders og Nielsine tok over gården (matr. Nr. 17a) i Vinkel etter hans foreldre. Ved folketellingen 1930 bodde de fortsatt der sammen med sønnen Anders Nørgaard Andersen. Anders og Nielsine fikk 1 barn.

 
Andersen, Anders (I2257)
 
34

Anders solgte i 1880 en hedelott til Niels Nilesen Jæger for kr 1000,-

 
Andersen, Anders (I1831)
 
35

Ane Marie fikk stilling som tjenestepike hos enkemadam Tholstrup i Rødding. Trolig rundt 1818. Her jobbet hun fremdeles til hun ble gift i 1824.

 
Herold, Anne Marie (I46)
 
36

Ane og Karl bosatte seg på hans hjemsted, Suldrup i Ålborg Amt. De fikk ingen barn.

 
Christiansen, Ane (I405)
 
37

Anne levde de siste årene hos datteren Olaug på Grøtterud i Sandsvær og døde der i 1717.

 
Tryggsdatter, Anne (I611)
 
38

Anton Marius er tjenestedreng i Vinkel ved folketellingen i 1901. I 1908 gifter han og Kristiane seg i Store Brøndum. I 1916 bosetter de seg i Oue. Her er han Karetmaker og sagbrukseier. Anton Marius og Kristiane fikk 3 barn.

 
Christiansen, Anton Marius (I411)
 
39

Arbeider i 1949 hos sin svoger Emanuel Marthinussen.

 
Christiansen, Ejner (I1864)
 
40

Arvede Gården efter sin fader som den eneste datter

 
Pedersen, Kristiane (I2283)
 
41

Barnedødeligheten var høy. Kun 4 av 9 barn vokste opp. Selv om dettemå ha vært en bedrestilt familie.

 
Albretsson Glaeg, Willum (I432)
 
42

Betalte soldatskatt 1 1644 og koppskatt i 1645 sammen med Svend Tordsøn for Nordre Aanestad. Asgaut overdro sin bygsel til Svend Tordsøn i 1652 med forbehold om at barna måtte ha rett til å innløse odelen når de ble myndige.

 
Halvorsøn, Asgaut (I2044)
 
43

BLant fadderene ved dåpen er Johan von Cappelen, fogd i Lier og stamfar til den ene grenen av Cappelenfam i Norge

 
Willumsdatter, Anne Dorthe (I1543)
 
44

Bodde hos broren Jørgen ved giftermålet.

 
Christiansdatter, Nielsine (I746)
 
45

Bodde i Botne ved foketellingen i 1875. Emigrerte til amerika derfra. Ble gift i Amerika.

 
Halvorsdatter, Kari (I2116)
 
46

Bruker av gården Island 1692 - ca 1717. Lagrettsmann flere ganger

 
Halvorssen, Erik (I2350)
 
47

Caroline og Jens eide en liten landbrukseiendom i Skovsborg. Etter Jens døde solgte Caroline eiendommen og bodde hos sine barn. Caroline og Jens fikk 2 barn. I tillegg tok de til seg en pleiedatter

 
Olesen, Caroline Petrine (I2301)
 
48

Christen ble betegnet som en stillferdig og vennlig gutt. Døde av Skarlagensfeber.

 
Jørgensen, Christen (I1231)
 
49

Christen skal ha hatt landbrukseiendommer flere steder i følge Vinkelslægterne. Men senere ble han Skomaker og drev en forretning i Aarhus. Barna som ble født frem til 1907 står memed fødested Levring. Så er et barn født i Galten og fra 1910 er de født i Aarhus. En av sønnene, Niels Mikael ble sjømann. Han ble funnet druknet i Nyhavn. Det var mistanke om mord, men det ble aldri noen oppklaring. Christen og Maren fikk 11 barn.

 
Christensen Østergaard, Christen (I2309)
 
50

Christian ble boende hos foreldrene og hjelp de frem til de døde og eiendommen deres ble solgt. Deretter fikk han tilhold hos broren Peter i Rind hvor han bodde og hjalp til frem til han døde av en ryggmargssykdom i 1932.

 
Jørgensen, Christian (I2274)
 

      1 2 3 4 5 ... 35» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .